Garanti och retur

Produktgaranti / Reklamation

  • I ärenden gällande garanti/reklamation kontaktar ni oss på [email protected] eller Ateljé TeBoon Box 629, 611 10 Nyköping.
  • Ateljé TeBoon (Guveau AB) följer de av Konsumentköplagen uppsatta regler för garantier och reklamationer.
  • För klockor gäller två års garanti på urverket.
  • Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel.
  • Garantin gäller inte vid skada orsakad av olyckor eller oaktsamhet.
  • Faktura/kvitto skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti.

Retur av varor

Returen skall rekommenderas till Ateljé TeBoon (Guveau AB) samt vara godkänd av Ateljé TeBoon (Guveau AB). Bifoga alltid faktura/kvittokopia vid retur. Vid återbetalning vill vi att ni alltid anger er bank och kontonr (inkl clearingsnr), postgirokonto eller personkonto för snabb hantering av återbetalningen.

Retur- och bytesrätt gäller ej kundanpassade beställningsvaror såsom vigsel- och förlovningsringar och graverade artiklar.

Vid retur står ni för transportrisken och frakten. Vid retur av varor anger ni ordernummer samt namn.

Returadress:
Ateljé TeBoon
Box 629
611 10 Nyköping

Reklamation

Reklamation av felaktig eller skadad vara skall ske så fort som möjligt och varan skall återsändas i rekommenderat brev (ej postförskott). Ateljé TeBoon (Guveau AB) står för alla kostnader i samband med reklamationen. Glöm ej att ange namn och adress samt telefonnummer. Var noga att beskriva felet så vi kan rätta till det så fort som möjligt. Vi behöver även ert bank- och kontonummer för återbetalning.

Transportskada

Vi använder posten vid frakt och alla försändelser är därigenom försäkrade mot skada. Upptäcker du skadan när du hämtar paketet anmäler du det direkt till posten. I annat fall anmäler du det till oss.

Tvist

Vid en eventuell tvist följer Ateljé TeBoon (Guveau AB) den Allmänna Reklamationsnämndens beslut.